Etapy horyzontalnego przewiertu starowanego

Niektóre warunki panujące na danym terenie (czy to zielonym, czy też zurbanizowanym) skutecznie uniemożliwiają prowadzenie prac polegających na rozkopaniu podłoża w celu ułożenia sieci kanalizacyjnej lub innej, przykładowo gazowej lub telekomunikacyjnej. W takich przypadkach specjaliści stosują horyzontalne przewierty sterowane.

Każdy projekt przewiertu sterowanego przewiduje dwie główne części, do których pierwsza jest fazą planowania przewiertu (to właśnie tutaj dokonywane są obliczenia dotyczące głębokości oraz trajektorii przewiertu) oraz części praktycznej, składającej się z trzech zadań.Część planowania projektu ma na celu uwzględnienie wielu czynników wchodzących w skład projektu. Najważniejszymi elementami mającymi wpływ na obliczenia są oczywiście długość przewiertu, kąt wejścia i wyjścia wiertła oraz moc wiertnicza maszyn. Nie należy pomijać także warunków geologicznych oraz wszelkich danych odnośnie elementów znajdujących się w podłożu, które mogą utrudnić realizację danego projektu.Kolejna faza, w której dokonywane są już przewierty sterowane, składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest wykonanie przewiertu pilotażowego, który zweryfikuje obliczenia oraz zostanie w kolejnej fazie poszerzony przez specjalną, grubszą wiertnicę, dając pole do działań w fazie trzeciej, czyli przeciągnięciu wszelkich rur i kabli pod powierzchnią ziemi.Proces wdrażania przewiertów sterowanych zależy głównie od przygotowania całego projektu oraz uzycia dobrej jakości maszyn. Przy takim przygotowaniu, nawet kłopoty występujące w czasie wykonywania przewiertu dają się łatwo rozwiązać. Pamiętajmy również o wyborze doświadczonej, kompetentnej firmy.

Dodaj opinię