Kontrolowanie przepływu osób przez systemy kontroli dostępu

Bezpieczeństwo to zgodnie z definicją stan, w którym nie odczuwa się zagrożenia. W celu jego utrzymania stosuje się różnego rodzaju systemy zabezpieczeń. Jednym z nich jest system kontroli dostępu, pozwalający na identyfikowanie osób uprawnionych do wejścia na dany teren. Za jego pomocą możliwe jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmach, szkołach, czy też podczas imprez publicznych.

Istota i zastosowanie systemów kontroli dostępu

Podstawowym zadaniem systemów kontroli dostępu jest uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do informacji tajnych lub chronionych miejsc. Tradycyjny sposób weryfikacji polega na użyciu zamków i kluczy do konkretnych pomieszczeń. Niestety zastosowanie tego rodzaju zabezpieczeń ma kilka wad. W sytuacji, gdy dostęp do drzwi ma więcej użytkowników, pojawia się problem z kontrolowaniem dostępu do kluczy, a przypadku ich zgubienia, konieczna jest wymiana zamka i wszystkich kluczy na nowe. Kiedy system zabezpieczeń składa się z kilku poziomów, użytkownik musi nosić ze sobą cały zestaw kluczy. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, coraz częściej stosuje się systemy kontroli dostępu oparte na nowoczesnych technologiach. Ich najważniejsze zalety to natychmiastowa weryfikacja użytkowników, a także możliwość centralnego nadawania i odbierania uprawnień. Tego rodzaju systemy umożliwiają kontrolę obecności w poszczególnych strefach, a także pozwalają na natychmiastowe informowanie o nieuprawnionych wejściach. Z systemów kontroli dostępu coraz częściej korzystają przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Stosuje się je na parkingach, na stadionach, a także w budynkach wielomieszkaniowych. Urządzenia te znajdują również zastosowanie w szkołach i na basenach.

Urządzenia wchodzące w skład systemu kontroli dostępu

Każdy system kontroli dostępu składa się z przynajmniej dwóch urządzeń. Pierwsze z nich to urządzenie wejściowe decydujące o udostępnianiu chronionych stref, drugie to urządzenie wyjścia w postaci zamka elektrycznego lub rygla, które wydane polecenie realizuje. Zasada działania systemu jest prosta. Użytkownik wyposażony zostaje w elektroniczny identyfikator nazywany również transponderem. Może on mieć postać pilota, karty magnetycznej, karty lub breloka zbliżeniowego. Nowoczesne systemy coraz częściej wykorzystują również dane biometryczne użytkowników. Po przyłożeniu lub zbliżeniu identyfikatora do sterownika kontroli dostępu następuje natychmiastowa identyfikacja użytkownika i weryfikacja jego uprawnień. Na tej podstawie system pozwala na uzyskanie dostępu i automatycznie zwalnia zabezpieczenia bądź odmawia uzyskania dostępu. Najprostsze kontrolery dostępu wymagają wprowadzenia kodu zabezpieczającego, nowocześniejsze urządzenia weryfikują linie papilarne lub siatkówkę oka. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że nieustanie pojawiają się nowe urządzenia i rozwiązania, które usprawniają działanie systemów kontroli wejść. Ich dystrybucją i obsługą najczęściej zajmują się firmy oferujące różnego rodzaju systemu zabezpieczeń dla firm, instytucji i klientów indywidualnych. Certyfikowane i sprawdzone elementy systemu kontroli dostępu uzyska się np. za pośrednictwem strony https://www.asd.pl/systemy-kontroli-dostepu#path.

Następny artykuł >

Dodaj opinię