Czym różni się odzież ochronna od odzieży roboczej?

mężczyzna w ubraniach roboczych na budowie

Bardzo często zarówno pracownicy jak i pracodawcy, używają zamienne pojęć odzież robocza oraz odzież ochronna. Czy jednak faktycznie ich definicje brzmią tak samo? Otóż nie. Warto zatem zapoznać się z tym, czym one się pomiędzy sobą różnią i jakie są ich podstawowe funkcje.

Jaka jest różnica między odzieżą ochronną a roboczą?

Według definicji odzież robocza może okrywać lub też po prostu zastępować odzież prywatną pracownika w trakcie pracy. Tyczy się to warunków, gdy nie występują żadne czynniki szkodliwe, mogące mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pracownika. Odzież robocza każdorazowo jest dostosowywana do tego, jakie czynności wykonuje pracownik. Dlatego w zależności od branży, będzie się ona między sobą różnić. Inaczej wygląda odzież robocza pracowników gastronomii, a inaczej osób zajmujących się budowami.

Odzież ochronna jest natomiast odzieżą, która ma bezpośrednio zastępować lub też okrywać odzież prywatną. Spełnia ona nieco inną funkcję niż odzież robocza, ponieważ jej głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony pracownikowi przed różnego rodzaju zagrożeniami, które mogłyby wpłynąć na jego zdrowie oraz bezpieczeństwo. Taką odzież stosuje się na stanowiskach pracy, gdzie istnieje zagrożenie kontaktu z substancjami chemicznymi czy też może dojść do zranienia jakimś ostrym przedmiotem. Taka odzież musi koniecznie posiadać certyfikaty potwierdzające to, że spełnia ona wymagania w kwestiach bezpieczeństwa. Dla każdego sektora normy mogą być inne.

Wymagania jeśli chodzi o odzież ochronną, są zapisane między innymi w Kodeksie pracy. Podobnie jest w kwestii odzieży BHP, jednak ona podlega zdecydowanie mniejszym restrykcjom.

Jak należy podchodzić do kwestii stosowania obu tych rodzajów odzieży? Nie jest to tylko i wyłącznie wymysł urzędniczy, który ma skomplikować życie pracodawcom. Wręcz przeciwnie, to bardzo rozsądne podejście do tematu wykonywania pracy, szczególnie tej potencjalnie niebezpiecznej. Dlatego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo każdego pojedynczego pracownika, ale również i całego zakładu, należy stosować się do przepisów w tym zakresie. Odpowiednia odzież robocza oraz ochronna, jest w stanie uchronić pracowników przed wieloma wypadkami, których konsekwencje mogą być poważne.

Jak zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą lub też odzież ochronną. Można zakupić ją na własną rękę, przykładowo korzystając z usług hurtowni. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem może jednak okazać się skorzystanie z usług firmy STAPOL, zajmującej się wynajmem odzieży, ale również jej fachowym serwisowaniem. Serwis ten obejmuje cotygodniowe pranie oraz czyszczenie odzieży, a także ewentualne jej naprawianie lub też całkowite wymienianie.

Każdy przedsiębiorca pragnie ułatwiać sobie wywiązywanie się z codziennych obowiązków. Skorzystanie z oferty: https://stapol.pl/uslugi/serwis-odziezy-roboczej, może być pierwszym krokiem do tego, aby zdecydowanie usprawnić działanie firmy.

Dodaj opinię