Nowe technologie popularyzują kierunki techniczne

W ostatnich latach, zainteresowanie młodych ludzi kierunkami technicznymi wzrosło w znacznym stopniu. Statystyki pokazują, że coraz więcej absolwentów liceów i techników, po egzaminie maturalnym szuka swojego nowego miejsca w edukacji na Politechnikach. Jednym z najpopularniejszych kierunków technicznych jest budownictwo.

Dlaczego?

Ponieważ to dziedzina, która nie dość, że jest i będzie potrzebna zawsze – to dodatkowo ciągle się rozwija. Dużą popularnością cieszą się specjalności związane z geotechniką i geologią, badaniami właściwości gruntów oraz opracowywaniem nowych technologii wspomagających współczesne budownictwo.

Przewierty sterowane jako przykład nowoczesnych rozwiązań

Jako przykład tego, w jaki sposób rozwija się i unowocześnia budownictwo podziemne, można podać systemy projektowania i budowania podziemnych instalacji. Jeszcze do niedawna, wykonanie instalacji poniżej poziomu gruntu, wiązało się z koniecznością wykonania wykopu. Dziś, dzięki technologii przewiertów sterowanych, możliwe jest wykonanie instalacji w sposób nieinwazyjny. Przewierty sterowane wykonywane są za pomocą urządzeń, posiadających sondy w postaci nadajników, dzięki którym można sterować urządzeniem wiercącym z powierzchni. Sonda wskazuje położenie głowicy urządzenia wykonującego przewiert, co umożliwia korektę w wypadku ułożenia nie do końca zgodnego z projektem. Proces ten wykonywany jest za pomocą głowicy, której średnica jest dopasowana do średnicy instalacji, która zostanie umieszczona w wydrążonym tunelu.

Po zaprojektowaniu dokładnej trajektorii, zostaje wykonany przewiert pilotażowy – czyli wpuszczeniu z podłoże urządzenia z mniejszą głowicą, zgodnie z przebiegiem instalacji. Kiedy urządzenie wraz z głowicą osiągnie punkt wyjścia instalacji, głowica zamieniana jest na taką o średnicy rury instalacyjnej. Głowica cofa się po wyznaczonej przez przewiert pilotażowy trajektorii, ciągnąc za sobą rurę, w której pobiegnie instalacja. Dzięki temu unikamy konieczności wykonywania szerokiego wykopu. Przewierty sterowane to coraz popularniejsza technologia umożliwia prowadzenie instalacji pod budynkami, innymi budowlami, pod drogami, szlakami kolejowymi – a nawet pod rzekami czy kanałami.

Kierunki techniczne coraz bardziej w modzie

Młodzi ludzie coraz częściej fascynują się nowymi technologiami. Zdobywanie wyższego wykształcenia stało się na powrót modne – poświęcenie pięciu lat na zdobycie tytułu magistra, wydaje się być inwestycją opłacalną. W związku z rozwijającymi się technologiami związanymi z budownictwem, kierunki związane z projektowaniem i wykonywaniem konstrukcji i instalacji, budzą coraz większe zainteresowanie.

< Poprzedni artykuł

Dodaj opinię